කාලකණ්ණි ජීවිතේ

image courtesy: shutterstock.com

ලිව්වාට නිම් නැති
හිතුවාට වැඩ නැති
උරුමයක දිගහැරුම
කරුම වූ ඉරණම 💔

රිදුම් දෙන හිතක්
විඩාබර නෙතක්
යල්පැනෙනා ගතක
මියෙන හදවතක්

සමනල තටුවකට
ටොනාඩෝ ආවම
දැනෙන ජීවිතේ රස
කා බලන් අතීතය

ගිලිහුනත් ඈ උගෙන්
විසදුමක් නොවෙයි උබ
පළමු පෙම උපන්ගෙයි
වැලපෙමින් තවම ඇත

නොවෙයි උබ සිදුහත්
යශෝදරා ඈ උවත්
නොවේ ඈ යශෝ
උනත් උබ සිදුහත්

තනිකමේ හුස්ම පොද
බිදුණු වීදුරු මැදින්
ගලාගිය රුහිරු දැන්
කැටි බව තේරුම් ගනින්.

Writer: anonymous

Leave a Reply