மாதாந்த புதுப்பிப்பு – செப்டம்பர் 2021

Community Service avenue, Club Service avenue, International Service avenue, Sports and Entertainment avenue, Public Relations அணி மற்றும் Member Relations ஆகியவற்றால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட செயற்றிட்டங்களுடன் 2021-22 காலத்திற்கான செப்டம்பர் மாதம் ஆரம்பமானது. நிபுணர்கள் நடத்திய…

Continue Readingமாதாந்த புதுப்பிப்பு – செப்டம்பர் 2021

මාසික යාවත්කාලීන කිරීම – සැප්තැම්බර් 2021

2021-22 වර්ෂයෙහි සැප්තැම්බර් මාසය උදාවූයේ Club Service avenue, Community Service avenue, International Service avenue, Sports and Entertainment avenue, Public Relations team හා Member Relations team ආවරණය කරමින් නවමු අදහස්, විශිෂ්ට…

Continue Readingමාසික යාවත්කාලීන කිරීම – සැප්තැම්බර් 2021