මොකක්ද මේ ඩෙල්ටා (B.1.617.2) ප්‍රභේදය?

පසුගිය වසරේ මුල් භාගයේදී ලෝකය පුරා පැතිරුණු කොවිඩ් වසංගතය මේ වන විට තුන්වන රැල්ලක් ආකාරයට සාමාන්‍ය ජන ජීවිතයට විශාල බලපෑමක් කර තිබෙනවා . බලවත් රටවල් වල සිට තුන්වෙනි ලෝකයේ දුප්පත්…

Continue Readingමොකක්ද මේ ඩෙල්ටා (B.1.617.2) ප්‍රභේදය?