ධෛර්යයේ උල්පත , ආසියාවේ කළු වෙළඹ සුසන්තිකා ජයසිංහ

2000 වසරේ සිඩ්නි ඔලිම්පික් උළෙල යනු සුවහසක් වූ ශ්‍රී ලාංකිකයන් බලාපොරොත්තුවේ දෑස් දල්වා බලා සිටි ඔලිම්පික් උළෙලකි . මන්ද එහි 200m ධාවන තරඟාවලියට ශ්‍රී ලාංකීය ජවසම්පන්න තරුණ ක්‍රීඩිකා සුසන්තිකා ජයසිංහ…

Continue Readingධෛර්යයේ උල්පත , ආසියාවේ කළු වෙළඹ සුසන්තිකා ජයසිංහ