අම්මේ

සදා නොවෙනස් ආදරේ උල්පතයි ඔබ මට මගේ අම්මේ... සදා දිදුලන පහන්ටැඹ වී අපේ දිවියම එළිය කෙරුවේ... කොතෙක් බාධක පැමිණියත් මග නැහැනෙ කිසිදා සැලී වැටුණේ... පියෙක් නැති අඩුව නම් දැනුනේ නෑ…

Continue Readingඅම්මේ

පියෙකුට දුවක්

පියෙකුට දුවක් දුවකට පියෙක් ... තරම් වූ තිලිණයක් ලොව අන් කොහේ වෙත්... සිහිනයක් මෙන් ඔබ අපෙන් වෙන් වී ගියත්... පුරමි පාරමි ඔබේ දියණිය වන්න තව වරක්... උණු කදුලු රහසේම නෙත්…

Continue Readingපියෙකුට දුවක්

පිට කොක්ක

ජීවිතේ විඳි සොදුරුතම ඒ දින ගණන්  මගෙ හිත තියා... මතක ගොන්නක් කැටිව ඇත නුඹෙ මුදු  සුවඳ උණුසුම් ආලය පුරා... කැලණි කන්දත් තරණය කරමි මම නුඹේ සෙනෙහස සිත් දරා... පාලුවක් නැත්තෙමත්…

Continue Readingපිට කොක්ක