ඔහු ද පියෙකි බුදු පදවි නොපැතූ.

මා මේ ආවර්ජනය කරන්නට සැරසෙන්නේ මතක පොතේ කිසිදා නොමැකෙන අපූර්ව මතකයකි.අද එය මා ආනන්දයට පත් කරනුයේ යම්සේ ද, ඔබත් එලෙසම මා සමග සහෘද වනු ඇතැයි මම විශ්වාස කරමි. ඒ දෙදහස්…

Continue Readingඔහු ද පියෙකි බුදු පදවි නොපැතූ.